Digital markedsføring: SmartCare eksamen

”Denne oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Oppgaven var en del av spesialiseringen i Digital Markedsføring. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens metoder, resultater, konklusjoner eller anbefalinger.”   I dagens teknologiske samfunn er det hard kamp om oppmerksomhet og engasjement blant kunder. Man må gjøre ting som skiller seg ut fra folkemengden og tilby kundene en …

danielgranerudDigital markedsføring: SmartCare eksamen